arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-sva-r

SVA-R
Comportes rectangulars de VAV

Regulador de cabal per a conducte rectangular en instal·lacions de Volum d’Aire Variable (VAV). Les comportes SVA-R permeten ajustar el cabal d’aire d’un ramal o d’una sala en funció d’un senyal 0-10 V subministrats per un regulador de temperatura. El senyal de consigna enviada pel regulador de sala posiciona l’actuador per ajustar el cabal a la necessitat del recinte.
És possible la modificació a posteriori dels cabals V min i V max mitjançant controlador remot.