arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-oto

OTO
Difusors rotacionals de secció corbada

Els difusors rotacionals de la sèrie OTO estan dissenyats per utilitzar-los en instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o calefacció, amb un diferencial de temperatura de fins a 12 ºC. El muntatge es realitza al sostre fals o suspès del sostre, a una altura compresa entre 2,6 i 4 m. Els difusors OTO admeten una variació de cabal del 60% mantenint l’estabilitat de vena d’aire. La disposició radial de les seves vuit seccions de pas provoca una impulsió rotacional de l’aire amb efecte coanda i un elevat índex d’inducció que minimitza l’estratificació. La particular forma de les seves obertures garanteix un flux d’aire uniforme en tota la secció de pas. Fruit de la col laboració amb Lievore, Altherr & Molina, el disseny dels nous difusors OTO està realitzat a partir d’un pla continu i sense arestes que ressalta el seu caràcter sintètic. Aquesta estructura facilita el flux homogeni de l’aire, que llisca per la seva superfície, amb la qual cosa s’optimitza la funció per a la qual ha estat dissenyat i es redueix també l’impacte visual sobre l’entorn arquitectònic.