arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-kby

KBY
Control de pressió constant

El mòdul de control KBY permet fixar i mantenir una pressió constant en una xarxa de conductes aeròlics de mitjana i baixa pressió (de 20 a 300 Pa).

Especialment indicat per a instal·lacions amb sistemes amb cabals d’aire variables, com per exemple els sistemes de zonificació (ZONING SYSTEM), instal·lacions amb sistemes VAV o les instal·lacions amb modulació de cabals de ventilació.

L’ús del control KBY permet garantir l’equilibratge de tota la xarxa de conductes i un funcionament uniforme de les reixes i els difusors de la instal·lació.

La central KBY disposa d’una sonda de pressió, un switch de selecció i un selector rotatiu que permeten fixar fàcilment la pressió que s’ha de mantenir. L’equip pot actuar sobre una comporta de bypass (tipus ZC/ZQ) mitjançant una sortida de 24 Vdc o bé directament amb una sortida de 0-10V sobre un ventilador EC/DC, un variador de freqü.ncia o una comporta amb motor proporcional.

Ecològic i saludable: Ajustament del cabal d’aire en funció de les necessitats del recinte (per temperatura o per qualitat d’aire).