arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
FLX-120

FLX-EIS-120
Comportes certificades CE
optimitzades per a mur flexible

Les comportes tallafoc de la sèrie FLX-EIS-120 funcionen com a element separador entre dos sectors d’incendi i aporten la mateixa resistència al foc que els elements estructurals de les compartimentacions (vegeu la taula 1), de manera que limiten el risc de propagació de l’incendi a l’interior de l’edifici.

Indicades per a la utilització en zones de risc especial mitjà (vegeu el Codi Tècnic d’Edificació espanyol;”Secció SI 1 Propagació interior”)