arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-interfaces

ZONING SYSTEM
Interfícies comunicació

Zoning System és un sistema de zonificació per al control de la temperatura de forma independent per zones en instal·lacions de climatització per conducte amb un únic equip. El control es realitza mitjançant termòstats digitals connectats via ràdio a una central que gestiona diferents comportes de regulació. La comunicació bidireccional mitjançant protocol MODBUS entre la INTERFICIE i les centrals KRCPLUS, KSP i KCA de Zoning System amb les unitats de conducte de baixa silueta de les marques detallades, permet optimitzar el funcionament tant del sistema de zones com de l’equip de climatització i permet una millora tant del confort com del consum energètic:

Permet la integració total entre Zoning System i climatitzador.

• Permet el canvi de mode Fred/Calor des del termòstat màster MADEL.

• Augmenta l’eficiència del sistema Inverter i redueix el consum elèctric.

• Permet l’ajustament automàtic del ventilador de l’equip i millora el confort i el nivell acústic.