arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
WAAB-ROOM-vigas-frias_2

WAAB-ROOM
Inductors horizontals amb reixa impulsió/retorno frontal

L’inductor WAAB-ROOM és una unitat terminal d’inducció aire-aigua que permet en un mateix equip el tractament tèrmic, la ventilació i la correcta difusió de l’aire. Està formada per un intercanviador aigua-aire, una presa d’aire de ventilació i una única reixeta d’impulsió / inducció, dissenyada amb l’objectiu de mantenir unes condicions interiors de confort òptimes.

WAAB-ROOM està especialment dissenyat per poder ser instal·lat en fals sostre on la reixeta de retorn no pot ser col·locada en la part inferior, utilitzant una única reixeta per impulsió i retorn.