arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
waab_4-way

WAAB-4-WAY
Biga freda de 4 direccions

La biga freda WAAB-4-WAY és una unitat terminal d’inducció aire-aigua que permet, de forma conjunta, el subministrament, el tractament tèrmic i la difusió de l’aire d’impulsió, amb l’objectiu de mantenir les seves condicions interiors al nivell de confort desitjat. D’aquesta manera, les bigues fredes aprofiten les excel·lents propietats tèrmiques de l’aigua per garantir un òptim nivell de confort amb el mínim consum d’energia.