arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-ufa

UFA
Unitats terminals amb filtre absolut

Les unitats terminals de la sèrie UFA tenen la doble funció de filtrar l’aire amb filtres absoluts d’alta UFA unitats terminals amb filtre absolut eficàcia i alhora dur a terme la difusió de l’aire en el recinte. Disposa d’un plenum de connexió construït en poliestirè i amb presa circular lateral. Es poden acoblar difusors rotacionals per a una difusió de flux turbulent o bé difusors de placa perforada per un flux laminar. Porta integrat presa de pressió per controlar la pèrdua de càrrega del filtre. Aquestes unitats UFA són apropiades en instal·lacions d’altes exigències de puresa de l’aire i absència de gèrmens com ara sales blanques i laboratoris farmacèutics.

Els filtres H14 per a unitats terminals de la sèrie UFA estan indicats per a aplicacions de flux unidireccional. El filtre està proveït d’un marc d’extrusió d’alumini anoditzat de profunditat 69 mm. L’acabat és amb pintura epoxi i per ambdues cares porta una protecció de reixeta d’alumini. El paquet de mini prisats filtrat en micro fibra de vidre, manté la forma adequada per mitjà de separadors per fusió contínua en calent.

El disseny del conjunt del filtre amb micro fibres de vidre, garanteix la mínima pèrdua de càrrega i el flux laminar. L’estructura és segellada amb poliuretà elastòmer evitant el risc de bypass de l’aire. Un cop instal·lat el filtre, l’ajust està assegurat amb junta de poliuretà expandit. Cada filtre és verificat i etiquetatge segons la normativa EN 1822. L’informe d’assaig es lliura amb cada comanda.