arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-tht

THT
Difusors rotacionals d’esglaó o butaca

Els difusors rotacionals de la sèrie THT estan dissenyats per a la seva aplicació en teatres, auditoris, sales d’espectacles, sales de cinema, etc. El seu muntatge es realitza a la cara vertical dels esglaons o sota les butaques en el pla horitzontal o inclinat. Aquests difusors no estan capacitats per suportar el trànsit de persones o objectes pesants. Per obtenir un efecte rotacional de la vena d’aire, les lamel·les estan dividides en quatre sectors de difusió orientats en diferents sentits. Aquests difusors es poden utilitzar per a un diferencial de temperatura de 6 ºC i permeten obtenir bones prestacions en el nivell de pressió sonora a la zona de confort.