arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-ksp

KSP
Sistema de zones básic via ràdio

Zoning System R/C permet el control de la temperatura de manera independent per zones, utilitzant un únic equip de climatització, per  incrementar el confort en cada una d’elles. La central KSP és compatible amb qualsevol equip de climatització per a conducte d’ expansió directa de tipus electrònic i permet el control de la temperatura des d’ 1 fins a 6 zones. El control s’efectua mitjançant termòstats digitals temporitzables, connectats via ràdio a una central de control que gestiona diferents comportes d’aire motoritzades a 24 V CC, instal·lades a cada zona que es vol controlar.  R/C Els termòstats de funcionament via ràdio  faciliten al màxim la instal·lació: no necessita cables ni treballs addicionals (regates, dispositius IR, etc.) Ecològic: Zoning System R/C compleix l’objecte principal del R.I.T.E. (RD 1751/1998) d’aconseguir un ús racional de l’energia, per consideracions tant econòmiques com de protecció del medi ambient.