arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-krc-plus-free-cooling

KRC-PLUS
Sistemes de zones avançats via ràdio

únic equip de climatització, per incrementar el confort  en cada una d’elles. La central de control KRC-PLUS és compatible amb qualsevol equip de climatització per a conducte d’expansió directa  i, de manera opcional, permet controlar un sistema de calefacció unizona o multizona per radiadors o sòl radiant. El control s’efectua mitjançant cronotermòstats digitals, connectats via ràdio a una central de control que gestiona diferents comportes d’aire motoritzades a 24 Vdc, instal·lades a cada zona de control. R/C  Els termòstats de funcionament via ràdio faciliten al màxim la instal·lació : no necessita cables ni treballs addicionals (regates, dispositius IR, etc.)

Ecològic:  Zoning System R/C compleix l’objecte principal del R.I.T.E. (RD 1751/1998) d’aconseguir un ús racional de l’energia, per consideracions tant econòmiques com de protecció del medi ambient.