arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-kfc-plus

KFC-PLUS
Sistemes de zones avançats via ràdio per a instal-lacions hidròniques

Zoning System R/C permet el control de la temperatura de manera independent per zones, utilitzant un únic equip de climatització, per incrementar el confort en cada una d’elles. La central de control KFC-PLUS és compatible amb qualsevol equip de climatització per a conducte de tipus FAN-COIL. El control s’efectua mitjançant termòstats digitals, connectats via ràdio a una central de control que gestiona diferents comportes d’aire motoritzades a 24 V CC, instal·lades a cada zona que es vol controlar. R/C Els termòstats de funcionament via ràdio faciliten al màxim la instal·lació: no necessita cables ni treballs addicionals (regates, dispositius IR, etc.)

Ecològic:  Zoning System R/C compleix l’objecte principal del R.I.T.E. (RD 1751/1998) d’aconseguir un ús racional de l’energia, per consideracions tant econòmiques com de protecció del medi ambient.