arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-kca

KCA
Sistema de zones bàsic per cables

Zoning System permet el control de la temperatura de forma independent per zones, utilitzant un únic equip de climatització, per incrementar el confort en cadascuna d’elles. La central KCA és compatible amb qualsevol equip de climatització per a conducte d’expansió directa de tipus electrònic i permet el control de la temperatura des de 1 fins 6 zones. El control s’efectua mitjançant termòstats digitals temporizables, connectats via bus de comunicació RS485 a una central de control que gestiona diferents comportes d’aire motoritzades a 24 Vdc, instal · lades a cada zona a controlar. Els termòstats de funcionament via bus 485 minimitzen el cablejat respecte a les instal · lacions convencionals per cables (només 2 fils entre els termòstats). Ecològic : Zoning System R / C compleix amb l’objecte principal del RITE (r.d.1751/1998) d’aconseguir un ús racional de l’energia, per consideracions tant econòmiques com de protecció al medi ambient.