arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
FBK-E1-EIS-120

FBK-E1
Comportes certificades CE
LxH < 1000×600

Comportes tallafoc per a instal·lar en conducte rectangular. Comportes classificades EIS (integritat enfront de foc, aïllament tèrmic i estanquitat a el pas de fum) segons norma EN 13.501-3.

Indicada per a utilització en zones de risc especial mig (Veure Codi Tècnic d’Edificació; “Secció SI 1Propagación Interior “).

Comportes de tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junt intumescent per impedir la propagació de fum i una junta d’estanquitat per impedir la propagació de fum fred.