arrow-left arrow-right arrow-top cad bim close facebook glass icon-bars pdf twitter cad-simple bim-simple eye
00-dxt

DXT
Reixetes per a aire exterior – aleta 50

Les reixetes de la sè rie DXT estan dissenyades per a l’aspiració d’aire exterior o l’expulsió d’aire viciat. Les seves lamel· les fixes de pas 50 mm estan dissenyades per impedir la penetració de la pluja. La seva construcció é s molt robusta i resistent a les agressions climà tiques per a la seva instal·lació a l’exterior.