CONCESSIÓ AJUDA CUPONS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

A data 10 de novembre del 2020, es concedeix una Ajuda de l’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA per a la creació de serveis digitals de gestió d’equipament HVAC. Número d’Expedient ACE008/20/000157.